Bilgi Teknolojileri

bilgi teknolojileri kapak

İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1: Temel Kavramlar
1. GİRİŞ
2. BİLGİSAYAR KAVRAMI VE TÜRLERİ
2.1. Bilgisayar Nedir?
2.2. Bilgisayar Türleri
2.2.1. Sunucu Bilgisayarlar
2.2.2. Kişisel Bilgisayarlar
2.2.3. Terminal Bilgisayarlar
2.2.4. Dizüstü Bilgisayarlar
2.2.5. Avuç İçi(PDA) ve Cep Bilgisayarları (Palmtop)
2.2.6. Tablet Bilgisayarlar
2.3.Bilgisayarların Kullanım Alanları
3. DONANIM VE YAZILIM KAVRAMLARI
3.1. Donanım (Hardware)
3.1.1. Merkezi İşlem Birimi (Central Processing Unit – Cpu)
3.1.2. Anakart (Mainboard)
3.1.3. Hafıza (Memory – Bellek)
3.1.3. 3.1.3. Hafıza (Memory – Bellek)
3.1.4. Giriş Birimleri
3.1.5. Çıkış Birimleri
3.1.6. Bellek Türleri
3.1.7.Depolama Birimleri
3.1.8. Bilgisayarın Diğer Donanım Birimleri
3.2. Yazılım (Software)
3.2.1. Yazılım Çeşitleri
3.2.2. Uygulama Yazılımları
3.2.3. Yardımcı Programlar
3.2.4. Bilgisayar Virüsleri
3.3. Bilgisayar Kullanırken Dikkat Edilecekler

BÖLÜM 2: İşletim Sistemi ve Dosya Yönetimi
1. GİRİŞ
2. İŞLETİM SİSTEMLERİ
2.1.İşletim Sisteminin Görevleri
2.1.1. İşlem Yönetimi
2.1.2. Bellek Yönetimi
2.1.3. Giriş-Çıkış Yönetimi
2.1.4. Dosya Yönetimi
2.1.5. Kullanıcı Yönetimi
2.2. Güncel İşletim Sistemleri
3.WİNDOWS 7 İŞLETİM SİSTEMİ
3.1. Temel İşlemler
3.1.1. Windows’ta Fare Kullanımı
3.1.2. Klavye Kullanımı ve Tuşları
3.2. Açılış Ekranı
3.3. Masaüstünde Yer Alan Simgeler ve Kullanımı
3.3.1.Masaüstü Alanı
3.3.2.Görev Çubuğu
1. Başlat Menüsü
Denetim Masası
2. Hızlı Başlatma
3. Aktif Programlar
4. Bildirim Alanı
3.4. Dosya ve Klasör İşlemleri
3.4.1. Dosya Nedir?
3.4.2. Klasör Nedir?
3.4.3.WINDOWS 7 Klavye Kısayol Tuşları

BÖLÜM 3: Metin Editör Programı
1. GİRİŞ
2. PROGRAM PENCERESİ
2.1. Program Penceresinin Bileşenleri
2.1.1.Hızlı Erişim Araç Çubuğu
2.1.2.Başlık Çubuğu
2.1.3.Şerit
2.1.4.Çalışma Alanı
2.1.5.Görüntü Düğmeleri
2.1.6. Kaydırma Çubuğu
2.1.7. Yakınlaştırma Düzeyi
2.1.8.Durum Çubuğu
2.1.9. Cetvel
2.2. Program Penceresi Ayarları
2.3. Sekmeler
2.3.1. Giriş Sekmesi
2.3.2.Ekle Sekmesi
2.3.3. Sayfa Düzeni Sekmesi
2.3.4. Başvurular Sekmesi
2.3.5. Görünüm Sekmesi
3. DOSYA İŞLEMLERİ
4.METİN TEMEL İŞLEMLERİ
4.1. Belge İçine Yazı (Metin) Yazabilme
4.2.Metni Seçme ve Düzenleme
4.3. Metni Kopyalama, Taşıma ve Silme
4.4.Metin Biçimlendirme
4.4.1. Yazı Tipi ve Paragraf Biçimlendirme
4.4.2.Madde İmi ve Numaralandırma
4.5. Sayfayı Biçimlendirme
4.5.1. Sayfa Yapısı ve Düzenleme
4.5.2. Sayfa Kenar Boşlukları
4.5.3. Alt Bilgi – Üst Bilgi Ekleme – Sayfa Numaralandırma
4.5.4.Metni Sütunlara Ayırma
4.5.5. Kesmeler
5. ŞEKİL VE GRAFİK İŞLEMLERİ
5.1. Dosyaya Resim veya Şekil Ekleme
5.2. Resim veya Şekil Düzenleme
5.3. Belgeye Simge veya Denklem Ekleme
5.4. Belgeye Grafik Ekleme
5.5. Organizasyon Şemaları ve Akış Çizelgeleri
5.6. Köprü (Link) Ekleme
5.7. Yer İşareti Ekleme
6. TABLO İŞLEMLERİ
6.1.Tablo Oluşturma
6.2. Tabloya Veri Ekleme
6.3. Tablo Düzenlemesi ve Tablo Özellikleri
7. İLERİ METİN İŞLEMLERİ
7.1.Metin Biçimlendirme ve Stil İşlemleri
7.1.1. Başlıklara Stil Uygulamak
7.1.2. İçindekiler Dizini Oluşturmak
7.1.3. Resim veya Tablo Yazısı Oluşturmak
7.2. Dipnot Ekleme ve Referans (Kaynakça – Alıntı) Verme
7.3. Belgede Heceleme İşlemi

BÖLÜM 4: Elektronik Hesap ve Tablolama Programı
1. GİRİŞ
2. PROGRAMPENCERESİ
2.1. Temel Excel Terimleri
2.2. Formül Çubuğu Kullanımı
2.3. Çalışma Sayfası Kullanımı
2.3.1. Çalışma Sayfası Eklemek ve Silmek
2.3.2. Çalışma Sayfasını Kopyalamak ve Taşımak
2.3.3. Çalışma Sayfasını Yeniden Adlandırmak
2.3.4. Çalışma Sayfa Yapısını Ayarlamak
3. DOSYA İŞLEMLERİ
4. TEMEL HÜCRE İŞLEMLERİ
4.1. Hücre Adresi Kavramı
4.2. Hücre Veri İşlemleri
4.2.1. Sar ve Sütun Ekleme, Silme İşlemi
4.2.2. Sar ve Sütunların Gizlenip Gösterilmesi
4.2.3. Sar ve Sütunların Yükseklik ve Genişlik Ayarı
4.2.4. Hücreleri Birleştirme İşlemi
4.2.5.Hücrelerde Seri ve Özel Liste Oluşturma
4.3. Hücre Biçimlendirme
4.3.1. Hücrelerde Koşullu Biçimlendirme
5. FORMÜL VE FONKSİYON İŞLEMLERİ
5.1.Matematiksel ve Mantıksal İşleçler
Aritmetik İşleçler
Karşılaştırma İşleçleri
Metinsel İşleçler
Başvuru İşleçleri
5.2. Formül Oluşturma
5.2.1. Formüllerin İçerisinde Fonksiyon Kullanımı
5.2.2. Formüllerde Hata Mesajları ve Anlamları
5.3. Matematiksel ve İstatistiksel Fonksiyon Kullanımı
5.4. İleri Matematiksel Fonksiyonlar
5.5.Mantıksal Fonksiyonlar
5.6.Metinsel Fonksiyonlar
5.7.Tarih ve Saat Fonksiyonları
5.8. Formüllerin Çoğaltılması
6. GRAFİK İŞLEMLERİ
6.1. Grafik Nesnesi Oluşturma ve Düzenleme
7. İLERİ EXCEL İŞLEMLERİ
7.1. Verileri Sıralamak
7.2. Verileri Süzmek
7.3. Alt Toplam Oluşturmak

BÖLÜM 5: Sunu ve Gösterim Programı
1.GİRİŞ
2. SUNUMHAZIRLARKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
3. PROGRAMPENCERESİ
3.1. Dosya Menüsü
3.2. Hızlı Erişim Araç Çubuğu
3.3. Başlık Çubuğu
3.4. Program Şeridi
3.5. Kaydırma Çubuğu
3.6. Çalışma Alanı Görünümü
3.7. Durum Çubuğu
4. DOSYA İŞLEMLERİ
4.1.Belgeyi Web Sayfası Olarak Kaydetme
4.2.Sunu Belgesini Anahat Olarak Kaydetme
4.3.Belgeyi Şifreleme
4.4.Sayfa Yapısı, Baskı Ön izleme Ve Yazdırma
5. SUNU İŞLEMLERİ
5.1.Sunu Oluşturma
5.2. Sunuya Yeni Slayt Ekleme veya Silme
5.3.Slaytların Tasarımı
5.3.1.Slayt Renklerinin Değiştirilmesi
5.3.2.Anahat Geliştirme
5.3.3.Slayt Düzeni
5.3.4.Asıllarla Çalışma
5.4.Slaytlara Nesne Ekleme
5.4.1.Metin Ekleme ve Metni Düzenleme
5.4.2. Madde İşaretleri ve Numaralandırma İmleri Ekleme
5.4.3. Slaytlara Resim Ekleme
5.4.4.Çizgi ve Şekil Ekleme
5.4.5.Nesne Özelliklerinin Değiştirilmesi
5.4.6.Nesnelerin Öne Arkaya Taşınma Sıralaması
5.4.7.Nesneleri Gruplandırma
5.4.8.Tablo Ekleme
5.4.9.Elektronik Hesaplama ve Tablolama Grafiği Ekleme
5.4.10. Bir SmartArt Grafiği Ekleme
5.4.11.WordArt Nesnesi Ekleme
5.4.12.Slayda Sayfa Numarası ve Tarih – Saat Bilgisi Ekleme
5.4.13. Simge veya Denklem Ekleme
5.4.14. Ses –Video veya Konuşma Ekleme
5.4.15.Fotoğraf Albümü Ekleme
6. SUNU GÖSTERİ İŞLEMLERİ
6.1.Slaytlara Canlandırma Efektleri Verme
6.2.Slayt Nesnelerine Canlandırma Efektleri Verme
6.3. Özel Slayt Gösterisi Oluşturma
6.4. Zamanlama Provasında Slayt Geçiş Süresi Kaydetme
6.5. Slayt Gösterisi Ekranını Ayarlamak
6.6. Slayt Gösterisini Yayınlamak
6.7.Slaytlara Eylem Düğmeleri Ekleme
7. SUNU ÖNİZLEME
7.1. Sunu Gösterisini Başlatmak
7.2.Slayt Gösterisi Sırasında İşaretçi Seçenekleri Kullanmak

Share Button

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kategoriler

Yeniliklerden Haberdar Olun

E-mail adresinizi sitemize kaydettirerek, Level Kitap ile ilgili son haberlerden anından haberdar olabilirsiniz.

Etiketler