JavaServer Pages

javaserverpages kapak

İÇİNDEKİLER

Önsöz 15
Bölüm 1: JSP ve Nedir, Ne Değildir 17
JavaServer Pages (JSP) Nedir Ne Değildir? 17
Neden JSP Kullanmalıyım? 17
Java’yı Bu Kadar Önemli Kılan Sebepler Nelerdir? 17
Java İmparatorluğunun Web Kanadı Denince Akla İlk Neler Gelmelidir? 17
JSP’nin Geliştirilmesinde Hangi Kurumlar Rol Aldılar? 18
Web Server (Sunucu) Nedir? 18
Application Server (Uygulama Sunucusu) Nedir? 18
JSP ve Servlet İlişkisi Nedir? 18
JSP, Servlet’in Devamıdır Diyebilir miyiz? 19
JSP ve Diğerleri! 19
JSP ile ASP Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir? 20
JSP ile ASP.NET Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir? 21
JSP ile PHP Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir? 21
JSP ile Servlets Arasındaki En Ayırt Edici Farklar Nelerdir? 22

Bölüm 2: JSP ve JDK – NetBeans IDE 23
Java Development Kit (JDK) İndirmek ve Kurmak 23
NetBeans IDE İndirmek Kurmak 27
İlk JSP Projemizi Oluşturalım 33
Spring Web MVC (Webte İlkbahar Görünüm Kontrolü) 35
JavaServer Faces (Java Sunucu Yüzleri) 36
Struts (Kullanılmış Bir Şeyden Kalan Parça) 36
Hibernate (Kış Uykusu) 36

Bölüm 3: JSP ve Temel Tagları 43
Declaration Tag Bildiri Tagı 43
Expression Tag İfade Tagı 43
Directive Tag Emir Tagı 44
Page Directive (Sayfa emir Tagı) 44
language 44
extends 45
import 45
session 45
buffer 46
autoFlush 46
isThreadSafe 46
info 46
errorPage 46
isErrorPage 47
contentType 47
Mime Types Nedir? 47
Include Directive (Ekleme dâhil Etme Emir Tagı) 47
Tag Library Directive (Tag Kütüphanesi emir Tagı) 48
Scriptlet Tag Kodlama Tagı 48
Action Tag Olay Tagı, 48
Öğrendiğimiz Tagları JSP Sayfamızda Nasıl Kullanacağız? 49
UTF-8 nedir? 52

Bölüm 4: JSP de Değişkenler-Veri Tipleri-Operatörler ve Karar Kontrol Yapıları 57
Kısım 1 – JAVA’nın Genel Yapısı 57
Altın Kural 1 – Encapsulation (Saramalama) 58
Altın Kural 2 – Inheritance (Kalıtım-Miras) 58
Altın Kural 3 – Polymorphism (Çok Biçimlilik) 58
Kısım 2-Veri Tipleri, Değişkenler ve Diziler 58
Diziler Nedir Derseniz? 59
Basit de Olsa Bir Atama Örnek Kod Bölümü Yazar mısınız? 60
Kısım 3-Operatörler 60
Kısım 4-Kontrol İfadeleri 61
İf 61
if – else 61
if – else if – else 61
Switch 62
while döngüsü 62
do- while döngüsü 62
for döngüsü 62
for-each 62
Veri Tipleri Örneği 63
Kontrol İfadeleri Örneği 67

Bölüm 5: JSP ve Implicit Objects (Örtük Nesneler) 73
out(çıkış) 74
request(istek) 75
response(yanıt) 82
session(oturum) 86
exception(istisna) 91

Bölüm 6: JSP ve HTML Form Kontrolleri 95
Text Box 95
Submit Buton 95
Reset Buton 95
Normal Buton 95
Checkbox 95
Radio Buton 95
Select List 95
File Select 96
Hidden Fields 96
Password Fields 96
Form kontrollerini JSP Sayfalarında Nasıl Kullanacağız? 96

Bölüm 7: JSP ve Javascript 101
Javascript Nedir? 101
Javascript Kullanmadan JSP Sayfalarında Kontrol Örneği 110

Bölüm 8: JSP ve Javabeans 121
Javabeans nedir? 121
Javabeanlerin Kimlere, Nelere Ne Gibi Faydası Var? 121
Her Nesne Javabeans olabilir mi? Javabeans Olma Şartları Nelerdir? 121
Javabeans Kullanımı Örnek 1 123
Javabeans Kullanımı Örnek 2 136
Javabeans Kullanımı Örnek 3 147
Javabeans Kullanımı Örnek 4 158

Bölüm 9: JSP ve Tag Files (Etiket Dosyaları) 191
Tag Files nedir? 191
Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek 1 192
Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek 2 196
Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek 3 204
Tag Files (Etiket Dosyaları) Örnek 4 210

Bölüm 10: JSP ve CustomTag Library (CTL) 223
JSP Etiketleri Nedir? 223
HTML Etiketlerinden Yararlanılarak Neler yapabiliriz? 223
JSP Etiketleri HTML’ye ve XML’ye amaç Yönüyle de benzer mi? 223
JSP Etiketlerinin Söz Diziminin HTML ve XML ile Arasındaki Yakınlık Derecesi Nedir? 224
HTML ve XML Etiketleri gibi, JSP Etiketlerinin de Nitelikleri Olabilir mi? 224
Madem HTML ve XML Etiketleri Var O Zaman Neden JSP Etiketlerini Kullanalım ki? 224
JSP Etiketlerini Yazmak ve Hazırlamak Zor mu? 224
Tag Library Descriptor ( .TLD ) (Tag Kütüphane Tanımlayıcısı) Ne İşe Yarıyor? 225
Javada Serialization (Serileştirme) Nedir? 231
Tag Library Descriptor (TLD) Hakkında Bilinmesi Gereken Temel Şeyler Nelerdir? 236
Tag Handler Nedir? 240
Simple Tag Handlers (Basit Etiket İşleyicileri) Ne İşe Yarar? 241
Classic Tag Handlers (Klasik Etiket İşleyicileri) Ne İşe Yarar? 241
Bir Tag Handler Neler Yapabilir? 241
Başlıca Tag Handler Metotları Nelerdir? 241
Bir Java Sınıfı BodyTag Arayüzünü veya IterationTag ‘ı Extends Edilirse Tag Handler’a Hangi Metotlar Sunulur? 242
Bir Tag Handler Tekrarlamalı Olarak Body Kısmını Değerlendirmesi Gerekiyorsa Ne Yapmalıdır? 242
Bir Java Sınıfı BodyTag Arayüzü İmplement Edildiğinde Tag Handler’a Hangi Metotlar Sunulur? 242
Bir Java Sınıfı TagSupport Sınıfını Extend Ettiğinde Tag Handler’a Hangi Metotlar Sunulur? 243
BodyContent Nesnesinin İçerdiği Metotların Görevleri Nelerdir? 244

Bölüm 11: JSP ve Tag Library Descriptor (TLD) 253
JSP’de Rezerve Edilmiş Ön Ekler Nelerdir? 255
Projelerde Taglib Kullanırken Unutulmaması Gereken En Önemli Noktalar Nelerdir? 256
Taglib Dosyaları İçin Genel Olarak Neler Diyebiliriz? 256
SKIP_BODY Ne Demektir? 256
EVAL_BODY_INCLUDE Ne Demektir? 257
Java Sınıfı, TLD ve JSP Arasındaki Bağlantı Nasıl Kurulur? 257
Tag Handler(Etiket İşleyicisi) Nedir? 257
Tagı Ne İşe Yarar? 268
Tagı Ne İşe Yarar? 280
Tagı Ne İşe Yarar? 281

Bölüm 12: JSP ve Standard Tag Library (JSTL) – MYSQL 283
JAR Nedir? 283
JSTL 1.1 Kütüphanesinde Hangi .jar Dosyaları Var? 283
JAR Dosyalarına Nasıl Ulaşabiliriz? 283
JSTL Nedir? 284
JSTL Etiketlerinin Kaç Türü Vardır? 284
JSTL Core Tags 284
JSTL Format Tags 285
JSTL Function Tags 286
JSTL SQL Tags 286
JSTL XML Tags 286
Xpath Nedir? 287
XSLT Nedir? 287
W3C Standardı Nedir? 287
JSTL Kullanmanın Avantajları Nedir? 288
JSTL’nin Eksiklikleri Nelerdir? 289
JSTL Core Tags Örnekleri 289
JSTL c:out Kullanımı 289
JSTL c:set – c:remove ve c:out Kullanımı 296
JSTL c:if Kullanımı 299
JSTL c:url – c:param Kullanımı 302
JSTL c:forEach – c:forTokens Kullanımı 307
JSTL c:choose – c:when – c:otherwise Kullanımı 309
JSTL c:import Kullanımı ı 311
JSTL c:redirect Kullanımı 314
JSTL Format Tags Örnekleri 315
JSTL Format Tags Kullanımı 317
JSTL Uluslararasılaştırma ve Biçimlendirme 319
fmt:setLocale – fmt:formatDate – fmt:timeZone – fmt:formatNumber 320
fmt:parseNumber -fmt:parseDate – fmt:setTimeZone Tag 326
fmt:bundle – fmt:setBundle – fmt:message 329
fmt:bundle – fmt:setBundle – fmt:message Tag 329
fmt:requestEncoding 334
JSTL Function Tags Örnekleri 339
JSTL Function Tags Kullanımı 340
JSTL SQL Tags 343
MySQL Kurulumu ve Kullanımı 343
MySQL Workbench Kurulumu 356
JSP Sayfalarında MySQL Kullanımı İçin Neler Yapmamız Gereklidir? 373
CSS nedir? 384
NetBeans IDE’de CSS’lerimizi Nasıl Kodlayabiliriz? 385
Bu bağlantı Havuzu Ne İşe Yarar? 390
JSTL XML Tags 409
XML Nedir? 409
W3C (World Wide Web Consortium) Nedir? 410
XML İle Veri Taşıyabilir miyiz? 410
XML ile HTML’nin En Temel Farkı Nedir? 410
Dünyada Kurum ve Kuruluşlar XML’den Nasıl Yararlanıyorlar? 410
Ana Hatlarıyla XML’i Biraz Daha Açar mısınız? 411
Markup Dili Ne Demek? 411
WML Nedir? 411
WAP Nedir? 411
XML’ in Web Dünyası ile Bağlantısını Biraz Daha Açar mısınız? 411
Bir XML Belgesi Nasıl Oluşturulur? 412
Document Type Definition (Veri Tanımlama Dosyası) DTD nedir? 412
Bir XML Belgesinin Yapısı Nasıldır? 412
JSTL XML Tags Örnekleri413
x:forEach – x:if – x:out 413
x:forEach – x:choose – x:when – x:out – x:otherwise 426

Bölüm 13: JSP ve Applet 433
Applet Nedir? 433
JVM nedir?433
Java Appletleri Web Sayfalarında Nasıl Çalıştırılır? 433
Applet Nasıl Bir Teknoloji ki Böylesine Çok Ses Getirdi? 433
Applet Nasıl Çağırılır? 434
Applet Neden Kullanıcı Tarafında Çalışıyor? 434
Apletleri Kullanmak Güvenli midir? 434
Applet Örnekleri 435
Hazır Appletlerin Kullanımı 447
Göl Appleti 445
Yağmur Şimşek Appleti 449
Akan Yazılar Appleti 449
Işıklı Yazı Appleti 450
.jar nedir? 458
Text Effects (Metin Çümbüşleri) 459
Navigation (Yönelticiler) 462
Audio Effects (Ses Cümbüşleri) 465
Utilities (Yardımcı Uygulmalar) 467
Visual Effects (Görsel Cümbüşler) 468
Oluşturduğumuz Appletlerin Kullanılması 484
Java Classı Applet –JApplet Arasındaki Bağlantı Nedir? 485
AWT Nedir? 485
Swing Nedir? 485

Bölüm 14: JSP ve Servlet 493
Servlet Nedir? 493
Servlet’leri Yazmak Zorsa Web Projelerimizde Servlet’lerden Nasıl Yararlanacağız? 493
MVC nedir? 494
Model 494
View 495
Controller 495
CGI Nedir? 495
JVM Nedir? 496
Servlet Kullanımı Örneği 496

Bölüm 15: JSP ve MSSQL Server 507
1.KISIM: MSSQL SERVER İndirilmesi ve Kurulumu 508
2.KISIM: MSSQL SERVER ile SQL Sorgulama Dilinin Kullanımı 516
SQL Dili 517
SQL nedir? 518
Primary Key (Birincil Anahtar) nedir? 519
3.KISIM: ODBC Ayarları 531
4.KISIM: MSSSQL Kullanıcı Ayarları 537
5.KISIM: SQL Server Configuration 541
6.KISIM: MSSQL Server için JDBC Driver indirmek 546
7.KISIM: JSP ile MSSQL Server Uygulamaları 550
SQL Server Driver ile Microsoft SQL Server Bağlantısı 550
jTDS JDBC Driver ile Microsoft SQL Server Bağlantısı 563

Bölüm 16: JSP ve ORACLE 569
ORACLE 10g Express Edition Sürümünde Bulunan Kısıtlamalar Nedir? 569
ORACLE 10g Express Edition Sürümünü Projelerimizde Ne Amaçla Kullanacağız? 569
ORACLE ve SQL Arasında Nasıl Bir İlişki Var? 570
PL/SQL’i Biraz Daha Açar mısınız? 570
1.KISIM: ORACLE Veritabanını İndirilmesi ve Kurulumu 570
2.KISIM: ORACLE Veritabanı Kullanımı 574
3.KISIM: ORACLE ve Yardımcı programlar 579
1-ORACLE SQL Developer 579
2-PL/SQL Developer 580
3-Toad for ORACLE 580
Primary Key (Birincil Anahtar) nedir? 587
4.KISIM: ORACLE JDBC Driver indirilmesi 590
JDBC Driver Nedir? 590
5.KISIM: JSP ile ORACLE Veritabanı Bağlantısı 593

SONSÖZ 605

Share Button

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kategoriler

Yeniliklerden Haberdar Olun

E-mail adresinizi sitemize kaydettirerek, Level Kitap ile ilgili son haberlerden anından haberdar olabilirsiniz.

Etiketler