Objectıve-C Programlama

objective -c kapak

İÇİNDEKİLER

7 Önsöz
8 Objective-C’ye dair Sorular ve Cevaplar
23 Yazılım geliştirme ortamının hazırlanması
35 _001_Selam_ObjectiveC
48 XCode IDE’nin menüleri
53 _002_Degiskenler
61 _003_Interface_Kavrami
73 _004_VeriTipleri
75 _005_VeriTipleri2
79 _006_Scanf_Kullanimi
82 _007_Atama_Operatorleri
83 _008_Sizeof_Oparatoru
84 _009_Artırma_Ve_Azaltma_Operatorleri
86 _010_Karsilastirma_Operatorleri
89 _011_Mantiksal_Operatorler
90 _012_Uclu_Operator
91 _013_Bitsel_Operatorler
92 _014_Operatorlerin_Islem_Oncelikleri
94 _015_If_Karar_Kontrolunun_Kullanimi
95 _016_If_Else_Karar_Kontrolu_Yapisi
96 _017_If_Else_If_Karar_Kontrolu_Yapisi
98 _018_Switch_Karar_Kontrol_Yapisi
99 _019_Switch_Karar_Kontrol_Yapisi2
101 _020_For_Dongusu
103 _021_For_Dongusu2
107 _022_For_Dongusu3
111 _023_While_Dongusu
113 _024_Do_While_Dongusu
115 _025_Fonksiyon_Tanimlama
118 _026_Pointer_Kullanimi
119 _027_Structures_Kullanimi
121 _028_Nesne_Yonelimli_Programlama
124 _029_Nesne_Yonelimli_Programlama2
136 _030_Sinif_Metodu_Kullanimi
141 _031_Coklu_Parametre_Kullanimi
145 _032_Property_Ve_Synthesized
152 _033_Erisim_Belirtecleri
156 _034_Kalitim_Miras_Inheritance
162 _035_Sinif_Duzeyinde_Erisimler
164 _036_Overriding_Ezme
170 _037_Dinamik_Tipler
175 _038_Pointers_Isaretciler
176 _039_Pointers_Isaretciler2
179 _040_BlokKapsamlari
181 _041_Fonksiyon_Kapsami
183 _042_Global_Kapsam
188 _043_Fonksiyon_Tanimlama
190 _044_Fonksiyon_Ve_StaticDegisken
192 _045_Enumeration_Kullanimi
194 _046_Typedef_Enum_Kullanimi
195 _047_Strings_NSString_NSMutableString
197 _048_String_Kopyalama
199 _049_NSRange_Substring
200 _050_NSRange_Replace
202 _051_NSRange_Delete_Subsection_Insert_Append
204 _052_NSRange_Compare
207 _053_NSRange_Prefixes_Suffixes
208 _054_NSRange_Convert
214 _055_NSNumber_Sinifi_Metotlari
219 _056_NSNumber_Sinifi_Degerleri
228 _057_NSNumber_Ve_NSString
230 _058_NSNumber_Compare
232 _059_NSArray_NSMutableArray
234 _060_NSArray_ElemanlariSiralama
236 _061_NSMutableArray_Add_Insert_Delete_Sort
244 _062_NSDictionary_NSMutableDictionary
247 _063_NSDictionary_NSMutableDictionary_NSEnumerator_NSNumber
250 _064_NSFileManager_DosyaIslemleri
256 _065_CalisilanDizinAdresiniDegistirme
258 _066_DosyayiKopyalamaYenidenAdlandirma
266 _067_DosyaBoyutu
269 _068_DosyayiSilme
272 _069_YeniBirDizinOlusturmak
274 _070_BirDiziniSilmek
278 _071_BirDiziniTasimaVeYenidenAdlandirma
281 _072_DizinlerinListesiniAlmak
283 _073_BirDosyaninVeyaDizininOzellikleri
288 _074_DosyalariKarsilastirma
294 _075_DosyaOkumaYazmaCalistirmaSilmeDurumu
292 _076_NSTemporaryDirectory
294 _077_NSHomeDirectory
295 _078_NSHomeDirectoryForUser
297 _079_LastPathComponent
298 _080_PathExtension
300 _081_StringByStandardizingPath
301 _082_PathComponents
303 _083_Define_Kullanimi1
305 _084_Define_Kullanimi2
306 _085_Define_Kullanimi3
307 _086_Define_Kullanimi4
309 _087_Define_Kullanimi5
310 _088_Import_Kullanimi
314 _089_Categories
317 _090_NSDate
319 _091_Exceptions_Try_Catch_Finally
320 _092_Protocol
327 _093_Autorelease_Kullanimi
329 _094_Selam_iPhone_Kardes
339 _095_Selam_iPad_Kardes
343 Sonsöz

Share Button

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Kategoriler

Yeniliklerden Haberdar Olun

E-mail adresinizi sitemize kaydettirerek, Level Kitap ile ilgili son haberlerden anından haberdar olabilirsiniz.

Etiketler